« előző oldal
A pedagógus-továbbképzési rendszer komplex felülvizsgálata és a megújítását szolgáló kutatás-fejlesztés kiemelt céljai, feladatai
2013. január 30.
Szükség van a pedagógus-továbbképzés programkínálatának felülvizsgálatára, az akkreditációs eljárásrend, az adatszolgáltatási és nyilvántartási rendszer, a képzési szolgáltatások, valamint minőségbiztosítás eddigi gyakorlatának elemzésére, illetve az új elvárásokkal összhangban álló átalakítására.
"Nem a hibakeresés a tanfelügyelet célja"
2013. január 30.
A Közoktatási Szakértők Országos Egyesületének tagjai kérdőív  kitöltésével válaszoltak arra, mit tudnak az országos pedagógiai-szakmai értékelésről, más néven tanfelügyeletről. Az ereményekről Dr. Gloviczki Zoltán közoktatásért felelős helyettes államtitkárral beszélgettünk.
"Objektív értékelés és következetes végrehajtás kell"
2013. január 30.
A Közoktatási Szakértők Országos Egyesülete tagjainak véleménye az országos pedagógiai-szakmai értékelésről - más néven tanfelügyeletről - és a tervezett és készülő rendszerről.
Intézményellenőrzés és minőségbiztosítás a holland közoktatási intézményekben
2013. január 29.
A holland tanfelügyelet az intézményekben előforduló lehetséges problémákról minden évben gyűjt információkat, majd ezek alapján határozza meg, melyek azok az intézmények, amelyek előreláthatólag megfelelő minőséget nyújtanak majd a következő tanévben, és melyek azok, amelyeket további vizsgálatoknak kell alávetni.
Hoffmann Rózsa: Az egyik legfontosabb projekt a tanfelügyelet beindítása
2013. január 29.
A megújulóban lévő köznevelési rendszer egyik legfontosabb induló projektjének nevezte a tanfelügyelet szeptember 1-jei beindítását Hoffmann Rózsa oktatási államtitkár január 21-i sajtótájékoztatóján. A tanfelügyelet célja, hogy biztosítsa a köznevelési rendszer egységesen magas színvonalát és minőségét.
Di Blasio Barbara - Paku Áron – Marton Melinda: A mentor mint kapuőr a tanári professzió kialakításában
2013. január 28.
A megújuló és átalakuló tanárképzés egyik alappillére a mentortanárok képzése. Írásunkban a történeti háttér bemutatása mellett a mentori szerepek és tevékenységek jellemzőit gyűjtjük össze, amelyeket az európai trendekkel való összehasonlítással árnyalunk.
Bessenyeiné Tóth Tünde: Pedagógusképzés és a pedagógusok helyzete Ausztriában
2013. január 28.
Nyugati szomszédunknál pedagógiai főiskolán és pedagógiai egyetemeken képezik a tanárokat, és végzettségük függvénye az, hogy később milyen iskolatípusban taníthatnak. A pedagógusképzésbe lépés előtt nagy hangsúlyt fektetnek a pályaalkalmassági vizsgára, ennek keretén belül az önértékelésre. A pályaalkalmassági vizsga második eleme a szóbeli beszélgetés. Aki ezen az interjún is megfelel, elkezdheti a képzést.
Pusztai Katalin: A pedagógusok szakmai előmeneteli lehetőségei Romániában
2013. január 28.
Romániában a pedagógusképzés hagyományosan kétfázisú. A képzés befejeztével ugyan elfoglalhat pedagógusállást a jelölt, de csak a véglegesítő vizsga letételével válik teljes jogú pedagógussá. A véglegesítő vizsgára azok jelentkezhetnek, akik teljes munkaidőben tanító szakképzett pedagógusként legalább két év, részmunkaidős tanítóként pedig legkevesebb három év tanításban eltöltött idővel rendelkeznek.
Kotschy Beáta: A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában
2012. december 10.
A portfólióról készült összeállítás célja, hogy a dokumentumgyűjtemény egy speciális felhasználási módjához, a pedagógusok munkájának értékeléséhez nyújtson segítséget. Utal a portfólió más céllal történő alkalmazási lehetőségeire is, de kiemelten foglalkozik a minősítő funkcióból és a pedagógus tevékenységének sajátosságaiból fakadó sajátosságokkal.
« előző oldal