« előző oldal
következő oldal »
Ütőné Dr. Visi Judit: A Magyar Képesítési Keretrendszer és a validáció lehetőségei
2013. március 14.
Magyarország kezdettől fogva hivatalosan támogatta az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) létrehozását és deklarálta az ahhoz történő csatlakozási szándékát. A csatlakozás feltételeinek megteremtése azonban megköveteli egy, az EKKR-rel kompatibilis hazai képesítési keretrendszer megteremtését.
Köznevelés-fejlesztés 2013-2014: hatékonyabban, eredményesebben, méltányosabban
2013. március 13.
A köznevelési intézményszerkezet átalakításának stratégiai céljairól, a projekt előrehaladásáról kaphattak képet a meghívott szakemberek a TÁMOP-3.1.10-11/1 Helyi oktatásirányítás fejlesztése kiemelt uniós projekt nyitókonferenciáján március 5-én.
Intézményi minőségirányítás az új jogszabályok tükrében
2013. március 13.
Az Oktatási Hivatal olyan értékelési és minőségirányítási segédeszközöket dolgoz ki, melyek alkalmasak lehetnek a jogszabályok által előírt minőségfejlesztési elemek egységes rendszerben történő működtetésére.
Gondoljuk újra az oktatást!
2013. március 12.
Az Európai Bizottság 2012. november 20-i közleménye meghatározza az oktatás, nevelés fejlesztésének legfontosabb területeit, lehetséges eszközeit, így a hazai minőségfejlesztési törekvésekhez is támpontot nyújt. Az alábbiakban közreadjuk a Bizottság közleményének rövid kivonatát.
Az eredményes iskola jellegzetességei
2013. március 12.
Az Oktatási Hivatal a TÁMOP-3.1.8 kiemelt projekt keretében kidolgozza a hazai köznevelési intézmények egységes minőségfejlesztési standardját. A standard alapját a hazai jó gyakorlatok mellett a nemzetközi kutatások eredményei képezik.
A tanulói teljesítménymérés rendszerének fejlesztéséhez kapcsolódó kutatások
2013. január 31.
Az Oktatási Hivatal által gondozott TÁMOP-3.1.8 „Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban" című kiemelt projekt „A tanulói teljesítménymérés rendszerének továbbfejlesztése a közoktatásban" alprojektjének kutatási, fejlesztési tevékenységei megalapozzák a kétszintű érettségi vizsgarendszer megújulását és segítik az Országos kompetenciamérés fejlesztését, illetve bemutatják azok bővítési lehetőségeit.
Megújulnak és bővülnek az Országos kompetenciamérés tartalmi keretei
2013. január 31.
Az „Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban” című, TÁMOP-3.1.8 kiemelt projekt keretében megújul az „Országos kompetenciamérés matematika és szövegértés” tesztjeinek tartalmi kerete, illetve elkészül két új tartalmi keret, a hamarosan bevezetésre kerülő új mérési terület, a természettudomány, illetve a mérés részét képező háttérkérdőívek célját és tartalmát meghatározó tartalmi kerete.
A kétszintű érettségi értékelési rendszerének továbbfejlesztése
2013. január 31.
Az Oktatási Hivatal által gondozott „Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban" című, TÁMOP-3.1.8 kiemelt projekt keretében tervezett fejlesztések egyik fontos eleme a kétszintű érettségi vizsgarendszer vizsgakövetelményeinek, értékelési rendszerének és feladatállományának továbbfejlesztése, ezáltal a kétszintű érettségi vizsgarendszer további fejlesztését célzó stratégia megalapozása.
Korom Erzsébet: A tanárok szakmai fejlődése - továbbképzések a kutatásalapú tanulás területén
2013. január 30.
A tanulmány a PRIMAS projekt keretében megvalósuló tanár-továbbképzési rendszer koncepcióját ismerteti, és bemutatja a kutatásalapú tanulás elterjesztését segítő és akadályozó tényezőknek az antropológiai didaktikai elméletre alapozott elemzését a részt vevő országokban.
Sági Matild: A pedagógusok szakmai továbbfejlődésének hazai gyakorlata nemzetközi tükörben
2013. január 30.
Az előző években számos kutatás és elemzés támasztotta alá a pedagógusképzési rendszer megújításának szükségességét. A kutatások érintették a pedagógus-továbbképzés célját és módszereit, a különböző szintű igények megjelenését, a képzési paletta változatosságát és a minőségbiztosítás és minőség-ellenőrzés folyamatát és ezek vizsgálatát nemzetközi tapasztalatok tükrében.
« előző oldal
következő oldal »