« előző oldal
következő oldal »
Derényi András: A pedagógusok felsőoktatásban folyó szakmai továbbképzése
2013. április 17.
Cikkünkben megtalálhatók a pedagógus-továbbképzéssel kapcsolatos tevékenységek eredményei, annak legfontosabb elemei, valamint a program pályázóinak és a tervezett képzések struktúrájának elemzése.
A pedagógusok értékelése az Egyesült Államokban
2013. április 16.
Az Egyesült Államokban az államról államra eltérő oktatási rendszerek az 1980-as évektől kezdődően ún. kisebb pilotok , azaz kísérleti programok keretében kipróbálva keresik a leghatékonyabb módját a tanári teljesítményalapú ösztönzésnek, vagyis a tanári fizetés mérhető teljesítményhez kötésének.
Az oktatás minőségét értékelő szempontok: Wales
2013. április 16.
A pedagógus munkájának értékelése Walesben az intézményi vizsgálat (inspekció) részeként jelenik meg, és az iskolai ellátást vizsgáló négy elem egyikeként szerepel: a tanulási tapasztalatok, a tanítás, a tanulási környezet és a gondoskodás együtt biztosítják a minőségi pedagógiai ellátás zálogát. Az intézményi vezetés vizsgálatakor és értékelésekor a minőségbiztosítás elemét képezi az önértékelés, valamint a fejlesztések tervezése, biztosítása.
A pedagógus-továbbképzés formái, tartalma, szerepe az átalakulás időszakában
2013. április 15.
Cikkünkből elérhető tanulmány 1996-tól összefoglalóan áttekinti a pedagógus-továbbképzések történetét. A közoktatási törvény ettől kezdve tette kötelezővé a pedagógusoknak a hétévenkénti, minimum 120 óra továbbképzésen való részvételt.
A pedagógusok helyzete Svédországban
2013. április 15.
A kilencvenes évektől végbemenő gyors és dinamikus változások, amelyek alapján a társadalomban a pedagógusok helyzete megváltozott, a szülők és a társadalom új feladatok, elvárások, kihívások elé állították a pedagógusokat.
Hazai tudománymetriai felmérés
2013. április 9.
Mivel a magyarországi kutatóhelyek közel fele felsőoktatási intézményekben található, ezek hatékonyságának mérése elengedhetetlen a felsőoktatási kormányzat tényalapú döntéshozatalának megalapozása érdekében.
EKOP-2.3.6: Oktatási és kormánytisztviselői funkciókat támogató kártyarendszer kiépítése
2013. március 29.
EKOP-2.3.6: Oktatási és kormánytisztviselői funkciókat támogató kártyarendszer kiépítése
2013. március 29.
Einhorn Ágnes: Validáció a közoktatásban - problémafelvetés
2013. március 18.
Az alábbiakban a felsőoktatási projekt eredményeit abból a szempontból tekintjük át, hogy ezek alapján a közoktatási validáció szempontjából milyen problémákat, eldöntendő kérdéseket vagy kutatási igényt lehet azonosítani.
Az Európai Képesítési Keretrendszer: az átláthatóság és összevethetőség eszköze
2013. március 14.
Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) célja, hogy összehasonlíthatóvá tegye az egyes tagországok különböző szintű és eltérő rendszerben szerveződött képzései keretében megszerezhető képesítéseket. Egy olyan referenciakeret, amely a tanulási eredményekre, a kimenetekre épülve megteremti a nemzeti rendszerekben megszerzett képesítések objektív összehasonlíthatóságát.
« előző oldal
következő oldal »