« előző oldal
következő oldal »
Az Országos kompetenciamérés eredményeinek helyi feldolgozását segítő képzés előkészítése
2013. június 28.
Az Oktatási Hivatal a TÁMOP-3.1.8 kiemelt projekt keretében kifejlesztett egy pedagógus-továbbképzési programot, amelynek célja, az Országos kompetenciamérés eredményeinek helyi feldolgozásának támogatása. Ennek legfontosabb elemeként ősszel képzést szerveznek az ország összes érintett iskolájának bevonásával.
Megújult az Országos kompetenciamérés tartalmi kerete, tovább folytatódik a természettudományos tartalmi keret fejlesztése
2013. június 28.
Hamarosan olvasható lesz az Országos kompetenciamérés végleges, immár a méréshez kapcsolódó háttérkérdőívekre is kiterjedő tartalmi kerete, míg tovább folytatódik a természettudomány mint lehetséges új mérési terület tartalmi keretének fejlesztése.
Szakmai vitanap az Országos kompetenciamérés megújult tartalmi keretéről
2013. június 25.
Szakmai vitanapon fejtették ki javaslataikat az Országos kompetenciamérés megújult matematika és szövegértés tartalmi keretével kapcsolatban a meghívott szakértők. Az elhangzott hozzászólások alapján véglegesített és a háttérkérdőívekre vonatkozó fejezettel bővített tartalmi keret hamarosan elérhető lesz az Oktatási Hivatal honlapján.
Kutatásfejlesztési pályázatok a központi mérésekhez és az érettségihez kapcsolódóan
2013. június 25.
Újabb kutatásfejlesztési pályázatokat ír ki a napokban az Oktatási Hivatal a TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 azonosítószámú kiemelt projekt „Központi mérések és a vizsgarendszer fejlesztése" elnevezésű pillérének keretében. A kutatások a központi mérések és az érettségi vizsgák további fejlesztését célzó stratégia alapjainak kialakításához, a döntések megalapozásához járulnak hozzá.
A Magyar Képesítési Keretrendszer fejlesztése ─ beszámoló a fejlesztéshez kapcsolódó workshopról
2013. június 13.
Célegyenesbe fordultak a TÁMOP-3.1.8 kiemelt projekt keretében zajló, a Magyar Képesítési Keretrendszer közoktatási szintleírásait célzó fejlesztések. Az elkészült szintleírásokat a témában érintett szakemberek meghívásával egy workshop keretében mutatta be az Oktatási Hivatal. A szintleírások véglegesítésére a tapasztalatok felhasználásával kerülhet sor.
Gaál Edit - Szlamka Erzsébet: A nemzeti keretrendszerek 1-4. szintleírásainak nemzetközi tapasztalatai, a tanulási eredmények értelmezésének nemzetközi gyakorlata
2013. június 13.
A TÁMOP-3.1.8 kiemelt projekt egyik fontos eleme az Európai Képesítési Keretrendszerhez (EKKR) kapcsolódó Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) kidolgozása. A tanulmány ismerteti az MKKR bevezetéséhez és az EKKR-hez történő kapcsolásához elengedhetetlen alapfogalmakat, azok európai értelmezésének közös alapját és nemzeti sajátosságait.
Einhorn Ágnes: A tanulási eredmények elismerése a közoktatásban
2013. június 12.
A TÁMOP-3.1.8 kiemelt projekt elsődleges célja a Magyar Képesítési Keretrendszer közoktatási szintleírásainak kidolgozása, ám emellett fontos szerepet kapott az eredmények beszámíthatóságának, a validáció lehetőségeinek vizsgálata is.A tanulási utak rövidítése ugyanis komoly képzési motivációt jelenthet egyéni szinten, és jelentős fejlesztőerővel bír az oktatási rendszer egészére vonatkozóan.
Változás küszöbén a pedagógus-továbbképzés
2013. április 17.
Szerteágazó és nagyon nehezen átlátható kínálat alakult ki a pedagógus-továbbképzésben, többek között ezért is megérett az idő a tartalmi és szerkezeti átalakításra. Főként olyan továbbképzések kellenek, amelyek a mindennapi munka hatékonyságát, eredményességét, minőségét növelik.
A pedagógusok lelki egészségvédelme: szükségletek és gyakorlati tapasztalatok
2013. április 17.
A pedagógustársadalom az egyik pszichésen leginkább terhelt réteg idehaza. A tanároknak különböző érdekek és elvárások közepette kell teljesíteniük, gyakran találják konfliktushelyzetben magukat, ezért nagy hangsúlyt kell fektetni a pszichés egészségük megőrzésére – állítja Dr. Marlok Zsuzsa, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének egyetemi docense.
Tanárképzés, továbbképzés – Kárpáti Andrea 2008.
2013. április 17.
A jó tanár az oktatási rendszer legfontosabb eleme a tanulók teljesítményére hatást gyakorló tényezők közül. Ez az a terület, ahová érdemes koncentrálni az erőforrásokat, ehhez tudásintenzív képzési helyeket, tudásgazdag továbbképző centrumokat kell működtetni – erre a következtetésre jutott egy, 25 ország részvételével végrehajtott felmérés alapján az OECD 2007-es jelentése.
« előző oldal
következő oldal »