Aktuális információk az érettségiről

« előző oldal
következő oldal »
2019. október 18-án 8.00 órától rendezik az ágazati és ágazaton kívüli szakmai vizsgatárgyak és a vizuális kultúra, 14.00 órától pedig a filozófia írásbeli érettségi vizsgáit. (Filozófia vizsgatárgyból csak középszinten lehet érettségi vizsgát tenni.)

Az ágazati és ágazaton kívüli szakmai vizsgatárgyak írásbeli vizsgáin összesen 585 vizsgázó vesz részt: középszinten 228 helyszínen 490-en, emelt szinten 63 helyszínen 95-en vizsgáznak.

Középszint:
Ágazati szakmai vizsgatárgyak

Vizsgatárgy
Nyelv
Érettségiztető intézmények / vizsgahelyszínek száma
Érettségizők száma
egészségügy ismeretek
magyar
10
16
élelmiszeripar ismeretek
magyar 4
4
építőipar ismeretek
magyar
9
12
erdészet és vadgazdálkodás ismeretek
magyar
5
9
faipar ismeretek
magyar
2
3
földmérés ismeretek
magyar
2
2
gépészet ismeretek
magyar
21
52
informatika ismeretek
magyar
36
97
képző- és iparművészet ismeretek
magyar
4
7
kereskedelem ismeretek
magyar
13
37
kertészet és parképítés ismeretek
magyar
1
1
könnyűipar ismeretek
magyar
1
1
környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek
magyar
7
20
közgazdaság ismeretek
magyar
30
61
közlekedés ismeretek
magyar
2
4
közlekedésgépész ismeretek
magyar
14
33
mezőgazdaság ismeretek
magyar
7
12
mezőgazdasági gépész ismeretek
magyar
1
2
nyomdaipar ismeretek
magyar
1
2
rendészet ismeretek
magyar
6
8
sport ismeretek
magyar
6
10
szépészet ismeretek
magyar
3
4
távközlés ismeretek
magyar
2
5
turisztika ismeretek
magyar
1
1
ügyvitel ismeretek
magyar
4
5
vegyész ismeretek
magyar
4
7
vendéglátóipar ismeretek
magyar
18
43
villamosipar és elektronika ismeretek
magyar
11
29

 

Ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak

Vizsgatárgy
Nyelv Érettségiztető intézmények / vizsgahelyszínek száma
Érettségizők száma
gyakorlatos színész ismeretek
magyar 1 1
szórakoztató zenész ismeretek
magyar 1 1
táncos ismeretek
magyar 1 1

 

Emelt szint:
Ágazati szakmai vizsgatárgyak

Vizsgatárgy
Nyelv
Érettségiztetõ intézmények / vizsgahelyszínek száma
Érettségizõk száma
egészségügy ismeretek
magyar
7
10
építőipar ismeretek
magyar
6
6
épületgépészet ismeretek
magyar 2
2
erdészet és vadgazdálkodás ismeretek
magyar
1
1
faipar ismeretek
magyar
3
5
gépészet ismeretek
magyar
5
8
informatika ismeretek
magyar
4
5
kereskedelem ismeretek
magyar
6
10
környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek
magyar
2
2
közgazdaság ismeretek
magyar
4
6
közlekedés ismeretek
magyar
1
1
mezőgazdaság ismeretek
magyar
1
2
pedagógia ismeretek
magyar
8
18
rendészet ismeretek
magyar
8
13
szociális ismeretek
magyar
1
1
vendéglátóipar ismeretek
magyar
2
2
villamosipar és elektronika ismeretek
magyar
2 3

 

Vizuális kultúra vizsgatárgyból középszinten 7 helyszínen 10 vizsgázó érettségizik.

A vizuális kultúra középszintű írásbeli érettségi vizsgán egy képmelléklettel illusztrált művészettörténeti, műelemző jellegű, legalább 6 feladatból álló feladatsort kell megoldani legfeljebb 180 perc alatt. Az írásbeli feladatsor 40-50%-a feleletalkotó típusú, amelyből legalább egy elemző vagy összehasonlító jellegű esszéfeladat. Az elérhető maximális pontszám 75 pont.

A vizuális kultúra emelt szintű írásbeli jellegű gyakorlati érettségi vizsgán a vizsgázóknak egy művészettörténet-műelemző és rajzi feladatsor 6 feladata közül kell 4-et kiválasztaniuk és megoldaniuk 240 perc alatt. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be az egyes feladatok megoldására. A gyakorlati vizsga során az alapvető anyagokról és eszközökről a vizsgázó gondoskodik.

Filozófiából középszinten 1 helyszínen 1 vizsgázó érettségizik.
A filozófia középszintű írásbeli vizsgája 180 perces, az elérhető maximális pontszám 100 pont. Az írásbeli vizsga két részből áll: A) rész: filozófiatörténeti ismeretekre vonatkozó kérdéssor (30 pont); B) rész: „szövegértelmezés, reflektálás" feladatok (70 pont). A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására.

Az írásbeli vizsgán nem használható segédeszköz.

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján javítják és értékelik.

 

Nyomtatás
« előző oldal
következő oldal »

CÍMKÉK

érettségi