Aktuális információk az érettségiről

« előző oldal

2019. október 11-én 8.00 órától rendezik a nemzetiségi nyelv és irodalom vizsgatárgyak írásbeli érettségi vizsgáit. Középszinten horvát nemzetiségi nyelv és irodalomból 1 vizsgahelyszínen 3-an tesznek írásbeli érettségi vizsgát. Emelt szinten német nemzetiségi nyelv és irodalomból 1 vizsgahelyszínen 2-en érettségiznek.

Nemzetiségi nyelv és irodalom vizsgatárgyból az írásbeli vizsga mindkét szinten 240 percig tart.
Középszinten a vizsgázók két feladatlapot oldanak meg. Az I. feladatlapon (50 pont) egy szövegértési feladatsort és egy választható szövegalkotási feladatot (érvelés vagy gyakorlati szövegalkotás) kell megoldaniuk, míg a II. feladatlapon (40 pont) két műértelmező szövegalkotási feladatból kell egyet választaniuk és megoldaniuk. A vizsgázók először az I. feladatlapot oldják meg. A vizsgadolgozatokat 90 perc elteltével a felügyelő tanár összegyűjti. Ezután osztható ki a II. feladatlap, amelynek megoldására 150 perc áll rendelkezésre.
Emelt szinten az írásbeli vizsga egy szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsorból (40 pont) és két különböző (egy műértelmező és egy reflektáló) szövegalkotási feladatból (50 pont) áll. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására.
A tartalomra elérhető 90 pont mellett a helyesírásra és az írásképre további 8+2 pont szerezhető mindkét szinten.

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján javítják és értékelik.

Nyomtatás
« előző oldal

CÍMKÉK

érettségi