Konferencia az Európai Képesítési Keretrendszerről

2011. május 25-26-án (a magyar EU-elnökség keretében) Budapesten tartottak nemzetközi konferenciát az Európai Képesítési Keretrendszerről.

A konferencia letölthető anyagai

Napi vitaindító előadások

 • Michael Teutsch: Az Európai Képesítési Keretrendszerről szóló Ajánlás megvalósítása (1. nap)
 • Christian Lettmayr: Új képesítések a munkaerőpiac változó igényei alapján (2. nap)

1. műhelymunka:
Az Európai Képesítési Keretrendszer iránti bizalom előmozdítása: a nemzeti megfeleltetési folyamatba vetett bizalom és az érte vállalt felelősség

 • Carita Blomqvist: A nemzeti megfeleltetési folyamatba vetett bizalom és az érte vállalt felelősség
 • Bizalom más országok megfeleltetési folyamataiban
  • Jan Meers: A megfeleltetési folyamat - a flamand példa
  • Mile Dželalija: Megfeleltetés és önmegfeleltetés: a horvát példa
 • Rapportőr: Krémó Anita

2. műhelymunka
A nemzeti képesítési keretrendszerek és a tanulási eredmény orientált oktatáspolitika hatása

 • John Hammond: Képesítési keretrendszerek, tanulási eredmények és hatásuk az írországi tantervi
  reformra és az ír iskolarendszerre
 • André Huigens: Az EKKR és következményei az oktatásra nézve - paradigmaváltás
 • John Allan: Az eredményorientált képesítési rendszer minőségbiztosítási problémái
 • Rapportőr: Ewa Chmielecka

3. műhelymunka
A képesítési keretrendszer mint az egész életen át tartó tanulás ösztönzésének szakpolitikai eszköze

4. műhelymunka
A nemzeti képesítési keretrendszer mint kommunikációs eszköz: Mennyiben segítik elő az együttműködést és az érintettek közötti dialógust a képesítési keretrendszerek?

5. műhelymunka
Az EKKR Unión kívüli dimenziói és a régiók közötti szakpolitikai együttműködés lehetőségei

(forrás: www.tempus.tpf.hu)

Nyomtatás