Az MKKR kidolgozásának története

A képesítési keretrendszer kidolgozásával kapcsolatban 2005-ben nemzeti konzultációs folyamat zajlott, amelynek következtetéseire és a széleskörű szakmai felmérő és kutatómunka tapasztalataira támaszkodva az akkori Oktatási és Kulturális Minisztérium (mai jogutód: Emberi Erőforrások Minisztériuma) és az akkori Szociális és Munkaügyi Minisztérium (mai jogutód: Nemzetgazdasági Minisztérium) közösen nyújtott be előterjesztést a Kormány részére az Európai Képesítési Keretrendszerhez való csatlakozásról és az Országos Képesítési Keretrendszer létrehozásáról (OKKR). A 2069/2008. (VI. 6.) kormányhatározat az Európai Képesítési Keretrendszerhez való csatlakozásról és az Országos Képesítési Keretrendszer létrehozásáról kihirdetésre került. A kormányhatározat leszögezte, hogy a Magyar Kormány támogatja hazánk Európai Képesítési Keretrendszerhez való csatlakozását, valamint annak elveivel és szerkezetével kompatibilis Képesítési Keretrendszer létrehozását és annak egységes bevezetését. A keretrendszer kidolgozásával kapcsolatos szakmai munkálatok az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben (OFI), valamint az akkori Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben (NSZFI, jogutód: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal)  megalakított szakmai műhelyekben folytak, az eredmények itt érhetők el. A kormányhatározat rendelkezéseivel összhangban 2008 októberében megalakult az OKKR Tárcaközi Bizottság, amely az akkori OKM irányításával koordinálta az OKKR létrehozásával összefüggő tevékenységeket.

A 1004/2011. (I. 14.) Korm. határozat az Országos Képesítési Keretrendszer létrehozásáról és bevezetéséről az új kormány struktúrájának megfelelően a Tárcaközi Bizottság utódjaként létrehozta az OKKR Szakmai Munkacsoportot, felhívta a nemzeti erőforrás minisztert, valamint a nemzetgazdasági minisztert, hogy készítsenek előterjesztést a Kormány részére az EKKR-hez történő csatlakozás jogi, szakmapolitikai és költségvetési feltételeinek megteremtéséről.

A 1229/2012. (VII. 6.) Korm. határozat a Magyar Képesítési Keretrendszer bevezetéséhez kapcsolódó feladatokról, valamint az Országos Képesítési Keretrendszer létrehozásáról és bevezetéséről szóló módosításáról [SEA5] kijelölte a felelősöket és határidőket, intézkedett arról, hogy a fejlesztések TÁMOP-forrásokból folytatódjanak, az Országos helyett a Magyar Képesítési Keretrendszer elnevezést vezette be.

A 1791/2013. (XI.7.) Korm. határozat arról rendelkezett, hogy készüljön javaslat a magyar képesítések besorolásáról az MKKR szintjeinek megfelelően, valamint rendelkezett az MKKR-nek az EKKR szintjeivel történő megfeleltetés előkészítéséről is.

Az MKKR fejlesztési folyamata és implementációja 2015. február 3-án egy fontos fordulóponthoz ért, amikor sikeresen elfogadták Brüsszelben a hazai keretrendszer Európai Képesítési Keretrendszerhez való megfeleltetési jelentését. Az MKKR-be elsőként a hazai formális végzettségek lettek besorolva az alapfokú oktatástól kezdve a közoktatáson és szakképzésen át egészen a felsőoktatási képesítésekig.

A 18/2016. (VIII.5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap-és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló rendelet melléklete a felsőoktatásban megszerezhető végzettségi szinteket leíró általános jellemzőket, kompetenciákat határozza meg már a tanulási eredmények szerint.

Nyomtatás

CÍMKÉK

MKKR