Arany János Tehetséggondozó Program

    A tehetséggondozás sajátos, a hátránykompenzáció és esélyteremtés feladatát is figyelembe vevő formáját megvalósító, 2000-ben indult középiskolai Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP) célja, hogy eredményesen felkészítse a részt vevő tanulókat a felsőfokú tanulmányok folytatására.

A program öt éve alatt hátránykompenzációs tevékenységek, a tehetséggondozás, a személyiség- és képességfejlesztés segítségével a diákok reális esélyekkel jelentkezhetnek felsőoktatási intézményekbe, és szerezhetnek a munkaerőpiacon versenyképes tudást. Specifikus ismeretek átadása – tanulásmódszertan/kommunikáció, önismeret és személyiségfejlesztés – biztosítja a szociális képességek fejlesztését, a személyiségfejlesztést, segítik a tehetséggondozást és a hátránykompenzációt. A 9/AJTP előkészítő-gazdagító év a hátránykompenzációt, a felsőbb évfolyamok a hagyományos gimnáziumi vagy szakgimnáziumi oktatás keretei között pedig a tanulók személyiségének, szociális képességeinek fejlesztése mellett egyéni fejlődésük differenciált segítését, szakmai jövőképük kialakítását és a program tanulmányi céljainak – továbbtanulás, valamint „C” típusú középfokú nyelvvizsga, ECDL bizonyítvány és gépjárművezetői engedély megszerzése – sikeres teljesítését célozzák.

A programban minden tanuló kollégista is. A kollégiumi élet a szocializáció sok lehetőségét rejti magában és az egyenlőtlenségek csökkentésében is nagy szerepe van. A kollégiumi hétvégéken az egyéni fejlesztés, a sajátos érdeklődést szolgáló foglalkozások mellett kulturális rendezvényeken, tanulmányi kirándulásokon vesznek részt a tanulók. A tanulók számára a programot működtető köznevelési intézmények által évente rendszeresen szervezett művészeti- és sporttalálkozók, szaktáborok, tantárgyi-, illetve tematikai versenyek a tanórai és tanórán kívüli tevékenységekkel együtt hozzájárulnak a képességek differenciált fejlesztéséhez, a tehetségek kibontakoztatásához.

A program eredményességét mutatja, hogy a programban végzett diákok 70-75 %-a továbbtanul a felsőoktatásban vagy felsőfokú szakképesítést nyújtó oktatásban.

A program megvalósítása tanévenként mintegy 2000 tanuló részvételével, országszerte 22 helyszínen, gimnázium és középiskolai kollégium alkotta intézménypárokban zajlik.

A PROGRAMBA BEKERÜLÉS FELTÉTELEI

A program célcsoportja a gyermekvédelmi törvény értelmében hátrányos helyzetű tanulók, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a jogszabályi feltételek szerint rászoruló tanulók.

(Részletes információk a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 30.) EMMI rendelet 176. § (4) bekezdésében érhetőek el.)

A PROGRAMBA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS MÓDJA

A beiskolázás során a tanév rendjében rögzítettek szerint a minisztérium által kiírt tanulói pályázatra pályázóknak a központi írásbeli felvételi vizsga mellett a programot gondozó középiskolák szervezésében beválogatáson is részt kell venniük, ahol szövegértési és matematikai-logikai képességeikről adnak számot, illetve pszichológiai teszteket írnak.

Aktuális tanulói pályázati felhívás és a jelentkezéskor benyújtandó űrlapok elérhetőek a következő helyen:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/arany_janos_programok

 

ARANY JÁNOS TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK:

Helyszín

Köznevelési intézmény

AJTP helyi aktuális információk elérhetősége

Balassagyarmat

Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium
(OM: 032284) –

Madách Imre Kollégium
(OM: 040523)

https://www.balassi-bgy.edu.hu/

 

http://madachkollegium.hu/

Bonyhád

Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
(OM: 036263)

http://www.pseg.hu/?page_id=74

Budapest

Budapest XXII. Kerületi Budai Nagy Antal Gimnázium
(OM: 035256) –

Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium
(OM: 039252)

https://www.budafokigimi.hu/

 

https://tmtk.hu/ajtp/

Debrecen

Tóth Árpád Gimnázium
(OM: 031199) –

Gulyás Pál Kollégium
(OM: 039355)

https://www.totharpadgimnazium.com/

 

https://gulyasp-koll.edu.hu/arany-janos-program

Eger

Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium
(OM: 031598)

https://www.szilagyi-eger.hu/

Eger

Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium
(OM: 031603)

https://www.nejanet.hu/

Győr

Révai Miklós Gimnázium és Kollégium
(OM: 030695)

http://www.revai.hu/hun/

Kaposvár

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium
(OM: 034141) –

Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium
(OM: 040652)

https://www.tancsics.hu/

 

https://klebi.edu.hu/

Kecskemét

Kecskeméti Katona József Gimnázium
(OM: 027944) –

Kecskeméti Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium
(OM: 039186)

http://kjg.hu/


https://tancsics-koll.edu.hu/tehetseggondozas/

Kisvárda

Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium
(OM: 033648)

https://besi.hu/

Kőszeg

Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium
(OM: 036725)

http://www.jurisich-koszeg.edu.hu/ajtp.html

Mezőberény

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola
(OM: 028375)

https://psgsuli.hu/gimnazium/category/ajtp/

Miskolc

Földes Ferenc Gimnázium
(OM: 029379) –

Miskolci Petőfi Sándor Kollégium Teleki Tehetséggondozó Tagkollégiuma
(OM: 039237)

https://www.ffg.hu/


https://teleki-miskolc.edu.hu/

Nyíregyháza

Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium
(OM: 033652)

https://ujweb.zrinyinyh.hu/ajtp/

Pápa

Türr István Gimnázium és Kollégium
(OM: 037185)

https://turrgimnazium.hu/

Pécs

Pécsi Leőwey Klára Gimnázium
(OM: 027397) –

Pécsi Kodály Zoltán Kollégium
(OM: 203302)

https://www.leoweypecs.hu/

 

https://kodalykollegium.hu/

Sárospatak

Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium
(OM: 029280)

https://www.avgsp.hu/index.php

Szeged

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium
(OM: 029743) –

Szegedi Városi Kollégium
(OM: 200903)

https://radnoti-szeged.edu.hu/category/radnotis-kozosseg/ajtp/

Székesfehérvár

Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium
(OM: 030192) –

Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium
(OM: 040659)

https://www.telekiblanka.hu/

 

https://www.albakoli.hu/ajtp/mi-az-a-ajtp

Szolnok

Varga Katalin Gimnázium
(OM: 035990) –

Szolnok Városi Tehetséggondozó Szakkollégium
(OM: 040605)

http://varga-szolnok.edu.hu/?page_id=126

 

http://www.kollegium-szolnok.edu.hu/

Tata

Eötvös József Gimnázium és Kollégium
(OM: 201173)

https://eotvos-tata.edu.hu/

Zalaegerszeg

Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium
(OM: 037632) –

Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium
(OM: 040693)

http://www.zmgzeg.edu.hu/index.aspx?page=/ajtp/

https://teleki-zala.edu.hu/?p=40

Nyomtatás

CÍMKÉK

AJTP