kép banner

Érettségi

következő oldal »

Az érettségi és a felvételi kapcsolata

A felsőoktatási felvételi eljárásra vonatkozó részletes tájékoztatás a www.felvi.hu oldalon található. Az alábbiakban olvasható rövid tájékoztatások kizárólag az érettségi és a felsőoktatási felvételi eljárás kapcsolatára vonatkozóan tartalmaznak információkat.


1. Úgy értesültem, hogy jogszabály-módosítás eredményeként a következő tanévtől a kötelező érettségi tantárgyak között már egy természettudományos tárgynak is szerepelnie kell. Igaz-e ez a hír?

Nem igaz, hogy a következő tanévtől az érettségi bizonyítvány megszerzéséhez egy természettudományos vizsgatárgyból is kötelező lesz érettségi vizsgát tenni. Nem született olyan jogszabály, amely ezt bármilyen dátumtól előírná.

Nem az érettségi vizsgákkal, hanem a felsőoktatási felvételi eljárással kapcsolatos a változás: a felsőoktatási felvételi eljárás ezzel a témával kapcsolatos, 2012-ben életbe lépett szabálya csak a felvételi pontszámításban, a tanulmányi pontok iskolai teljesítményeken alapuló 100 pontjának a számítási módját érinti (ld. alább).

Részlet a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet hatályos szövegéből:

16. § (1) A tanulmányi pontokat a jelentkező középiskolai érdemjegyeiből és az érettségi vizsgabizonyítványban szereplő vizsgatárgyak százalékos eredményeiből a következő módon kell kiszámolni:

a) öt tantárgy: a magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika, egy legalább két évig tanult választott idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom) utolsó két (tanult) év végi érdemjegyeinek, valamint egy legalább két évig tanult választott természettudományos tantárgy utolsó két (tanult) év végi eredményeinek, vagy két, legalább egy évig tanult, választott természettudományos tantárgy utolsó (tanult) év végi érdemjegyeinek - a (2) és (3) bekezdésekre figyelemmel megállapított - összegét kettővel meg kell szorozni;

b) az érettségi vizsgabizonyítványban szereplő vizsgaeredmények közül a négy kötelező és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye átlagát egész számra kell kerekíteni.

16. § (3) A 16. § (1) bekezdés a) pontja alkalmazása szempontjából természettudományos tantárgy a biológia, a fizika, a kémia, a földrajz (földünk és környezetünk), és a természettudomány tantárgyak.

2. A tanúsítványban szereplő eredményt vagy az érettségi bizonyítványban szereplő eredményt veszik figyelembe a felsőoktatási felvételi eljárás során?

Amennyiben ugyanabból a tárgyból a jelentkező több, különböző eredménnyel is rendelkezik, a számára legelőnyösebb eredményt kell figyelembe venni az érettségi pontok számításakor. A tanulmányi pontok esetében az érettségi vizsgaeredmények százalékos átlagába kizárólag az érettségi bizonyítványban szereplő meghatározott eredmények számíthatók be (főszabályként: magyar nyelv és irodalom, történelem,matematika, idegen nyelv, szabadon választott tárgy). A tanulmányi, valamint az érettségi pontok számításának módszertana részletesen megtalálható az aktuális Felsőoktatási felvételi tájékoztató című kiadványban a www.felvi.hu honlapon.

3. Érdeklődnék, hogy nekem azt mondták, ha sikeres érettségi vizsgát teszek, de nem vesznek fel egyetlen felsőoktatási intézménybe sem, a következő évben újra felvételizhetek, és újra tehetek egy vagy több vizsgatárgyból érettségi vizsgát. Ez tényleg így van?

Az egyszer már megszerzett érettségi vizsga nem évül el, az ott szerzett eredményét a későbbi évek felsőoktatási felvételi eljárásában is felhasználhatja. Tehát a már sikeresen letett érettségi vizsgát a felvételi eljárás sikeressége érdekében Ön nem köteles megismételni.

Ha nincs megelégedve az érettségi vizsga eredményével vagy a választott felsőoktatási intézmény felvétel feltételéül olyan érettségi vizsgatárgyat határoz meg, amelyből Ön még nem tett érettségi vizsgát, illetve az emelt szintű érettségi vizsga után járó többletpontokat szeretné megszerezni (ez legalább 45 százalékos teljesítmény esetén 50 többletpont, amennyiben az adott eredmény beszámít az érettségi pontokba), akkor a későbbi érettségi vizsgaidőszakok során élhet azzal a lehetőséggel, hogy egyes vizsgatárgyakból kiegészítő, ismétlő, illetve szintemelő érettségi vizsgára jelentkezik. (Az érettségi bizonyítvány megszerzése, illetve a tanulói jogviszony megszűnése után bármely vizsgatárgyból bármely vizsgaidőszakban lehet jelentkezni érettségi vizsgára.)

4. Én 2004-ben érettségiztem és most a Miskolci Egyetemre szeretnék jelentkezni. Magyarból 5-ösre, angolból 4-esre érettségiztem. A százalékok 5-ösnél, illetve a 4-esnél is elég nagy intervallumon belül mozognak! Nem tudom, hogy pl.: a 4-esért 72% vagy 79% számoljak!

A kétszintű érettségi vizsga bevezetése előtt tett ("régi típusú") tantárgyi érettségi vizsga 2005-től kezdve középszintű vizsgának minősül, és az érdemjegyek az új rendszerben az alábbi százalékos teljesítésnek felelnek meg:

a) jeles (5) - 100%,
b) jó (4) - 79%,
c) közepes (3) - 59%,
d) elégséges (2) - 39%.

5. Kíváncsi lennék, hogy igaz-e, miszerint ha már van egy érettségi bizonyítványom, akkor azon nem írnak át semmit, hanem az új érettségi vizsgáimról egy külön papírt kapok, de ha rosszul sikerül, nem kell bemutatnom, tehát nem ronthatok, csak javíthatok. Továbbá érdekelne még, hogy bemutathatom-e 2 év múlva vagy akár 5 év múlva is ezeket a papírokat vagy elévülnek-e egyszer? Szintemelő érettségit minden évben tehetek, amíg nem lesz pl. 100%?

Valóban, az érettségi bizonyítvány a kiadása után nem változtatható meg. A kiegészítő, szintemelő vagy az ismétlő érettségi vizsgák eredményéről a vizsgázó tanúsítványt kap.

Az érettségi vizsgák eredményei nem évülnek el. Lehetőség van arra, hogy aki egy vizsgatárgyból több érettségi érdemjegyet is szerzett, a felsőoktatási felvételi eljárás során eldönthesse, melyik eredményét kívánja használni (értelemszerűen azt, amelyik a felvételi összpontszám számítása során számára kedvezőbb). A jelentkezőnek nem kell külön kérnie, hogy melyik eredménye kerüljön beszámításra az érettségi pontokba, a felsőoktatási felvételi eljárás során a pontszámító algoritmus a jelentkező eredményeiből a legkedvezőbb módon számítja ki a felvételi pontszámot.

Szintemelő érettségi vizsga a középszinten sikeresen befejezett érettségi vizsgának az emelt szintű érettségi vizsgán első alkalommal történő megismétlése. Tehát szintemelő érettségi vizsgát csak egy alkalommal tehet, de az emelt szintű érettségi vizsgát ismétlő érettségi vizsgaként korlátlan számban, akár minden érettségi vizsgaidőszakban megismételheti. (Azaz ugyanabból a tárgyból szintemelőként vagy ismétlőként korlátlan számú emelt szintű érettségi vizsga tehető.)

6. Tavaly szereztem érettségi bizonyítványt, most újra fogok érettségizni kémiából és biológiából. Az érdekelne, hogy ezek a vizsgák még nincsenek meg, így nem is tudom beírni a jelentkezési lapomra, akkor ezeket az eredményeket hogyan fogják figyelembe venni a felsőoktatási felvételi során?

A vizsgázók az „új" érettségi eredményeikről a tanúsítványt a május-júniusi vizsgaidőszak végén (ez általában június vége), a vizsgázó jelentkezését fogadó intézmény által szervezett eredményhirdető értekezleten kapják meg. Az érettségi eredményről kiállított dokumentumokat a felsőoktatási felvételi eljárás során meghatározott időpontig (ez általában július második hetének a vége) kell benyújtani (feltölteni) a felsőoktatási felvételi eljárás során meghatározott módon, és ebben az esetben az érettségi dokumentumban szereplő eredményeket figyelembe tudják venni.

Nyomtatás
következő oldal »