kép banner

Érettségi vizsgatárgyak 2017-től

A 2017. január 1-től hatályos követelményeknek megfelelő mintafeladatok és mintatételek

Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet.

Hatályos 2017. január 1-jétől.

Tájékoztató az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról

A közoktatásról szóló – többször módosított – 1993. évi LXXIX. törvény 94. §-a (1) bekezdésének g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az érettségi vizsga vizsgaszabályzatáról szóló – többször módosított – 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: vizsgaszabályzat) 2. §-ában foglaltak végrehajtására a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet mellékleteként kiadom a középiskolai érettségi vizsgák részletes vizsgakövetelményeit.

(2) Az egyes vizsgatárgyak részletes vizsgakövetelményei tartalmazzák az adott vizsgatárgy vizsgakövetelményeit és vizsgaleírását, továbbá a középszintű, illetve az emelt szintű érettségi vizsga témaköreit.

(3) Az egyes vizsgatárgyak vizsgaleírása – külön a középszinten, illetve külön az emelt szinten tehető érettségi vizsgára – tartalmazza

  • a) az írásbeli vizsgák kidolgozásához rendelkezésre álló időt, ha az eltér a vizsgaszabályzat 19. §-ának (1) bekezdésében meghatározott időtől,
  • b) azokat az eszközöket, amelyekről a vizsgaszabályzat 21. §-ának (2) bekezdése alapján az iskolának kell gondoskodnia,
  • c) több vizsgarész esetén – a vizsgaszabályzat 41. §-ának (2) bekezdése alapján – az egyes vizsgarészeken elérhető pontszámokat.

1/A. § A vizsgabizottságot működtető intézménynek az érettségi vizsgával összefüggő, az általános és részletes követelményekből levezethető, a vizsgaleírásnak megfelelő, a vizsgát érintő tartalmi és eljárásbeli tudnivalókat a május-júniusi vizsgaidőszak kezdete előtt legalább hatvan nappal nyilvánosságra kell hoznia, és a vizsgára jelentkezők számára elérhetővé kell tennie. Az október-novemberi vizsgaidőszakban a május-júniusi vizsgaidőszakra nyilvánosságra hozott tudnivalók érvényesek.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2005-ben szervezett érettségi vizsgáktól kezdődően kell alkalmazni.

Vizsgatárgy Részletes vizsgakövetelmények A vizsga leírása
Belügyi rendészeti ismeretek (új) bel_ren_ism_vk_2017.pdf bel_ren_ism_vl_2017.pdf
Bibliaismeret - Hit Gyülekezete bib_hit_gyul_vk_2017.pdf bib_hit_gyul_vl_2017.pdf
Biológia (új) bio_vk_2017.pdf bio_vl_2017.pdf
Célnyelvi civilizáció (új) celny_civ_vk_2017.pdf celny_civ_vl_2017.pdf
Dráma (új) drama_vk_2017.pdf drama_vl_2017.pdf
Élő idegen nyelv (új) elo_id_nyelv_vk_2017.pdf elo_id_nyelv_vl_2017.pdf
Ember- és társadalomismeret, etika (új) emb_tar_eti_vk_2017.pdf emb_tar_eti_vl_2017.pdf
Emberismeret és etika (új) emb_eti_vk_2017.pdf emb_eti_vl_2017.pdf
Ének-zene (új) enek_zene_vk_2017.pdf enek_zene_vl_2017.pdf
Evangélikus hittan evang_hittan_vk_2017.pdf evang_hittan_vl_2017.pdf
Filozófia (új) filozofia_vk_2017.pdf filozofia_vl_2017.pdf
Fizika (új) fizika_vk_2017.pdf fizika_vl_2017.pdf
Földrajz (új) foldrajz_vk_2017.pdf foldrajz_vl_2017.pdf
Gazdasági ismeretek gazd_ism_vk_2017.pdf gazd_ism_vl_2017.pdf
Horvát nemzetiségi népismeret (új) horv_nnepism_vk_2017.pdf horv_nnepism_vl_2017.pdf
Horvát nemzetiségi nyelv és irodalom (új) horv_nnyelv_irod_vk_2017.pdf horv_nnyelv_irod_vl_2017.pdf
Informatika (új) informatika_vk_2017.pdf informatika_vl_2017.pdf
Judaisztika judaisztika_vk_2017.pdf judaisztika_vl_2017.pdf
Katolikus hittan kat_hittan_vk_2017.pdf kat_hittan_vl_2017.pdf
Katonai alapismeretek (új) kat_alapism_vk_2017.pdf kat_alapism_vl_2017.pdf
Kémia (új) kemia_vk_2017.pdf kemia_vl_2017.pdf
Latin nyelv (új) latin_nyelv_vk_2017.pdf latin_nyelv_vl_2017.pdf
Magyar nyelv és irodalom (új) magy_nyelv_irod_vk_2017.pdf magy_nyelv_irod_vl_2017.pdf
Matematika (új) matematika_vk_2017.pdf matematika_vl_2017.pdf
Mozgóképkultúra és médiaismeret (új) mozg_mediaism_vk_2017.pdf mozg_mediaism_vl_2017.pdf
Művészettörténet muveszettortenet_vk_2017.pdf muveszettortenet_vl_2017.pdf
Német nemzetiségi népismeret (új) nem_nnepism_vk_2017.pdf nem_nnepism_vl_2017.pdf
Német nemzetiségi nyelv és irodalom (új) nem_nnyelv_irod_vk_2017.pdf nem_nnyelv_irod_vl_2017.pdf
Népművészet nepmuveszet_vk_2017.pdf nepmuveszet_vl_2017.pdf
Pszichológia (új) pszichologia_vk_2017.pdf pszichologia _vl_2017.pdf
Református hittan (új)
ref_hittan_vk_2017.pdf ref_hittan_vl_2017.pdf
Roma/cigány kisebbségi népismeret (új) rom_cig_kis_nepism_vk_2017.pdf rom_cig_kis_nepism_vl_2017.pdf
Román nemzetiségi népismeret (új) roman_nnepism_vk_2017.pdf roman_nnepism_vl_2017.pdf
Román nemzetiségi nyelv és irodalom (új) roman_nnyelv_irod_vk_2017.pdf roman_nnyelv_irod_vl_2017.pdf
Szerb nemzetiségi népismeret (új) szerb_nnepism_vk_2017.pdf szerb_nnepism_vl_2017.pdf
Szerb nemzetiségi nyelv és irodalom (új) szerb_nnyelv_irod_vk_2017.pdf szerb_nnyelv_irod_vl_2017.pdf
Szlovák nemzetiségi népismeret (új) szlovak_nnepism_vk_2017.pdf szlovak_nnepism_vl_2017.pdf
Szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom (új) szlovak_nnyelv_irod_vk_2017.pdf szlovak_nnyelv_irod_vl_2017.pdf
Szlovén nemzetiségi népismeret (új) szloven_nnepism_vk_2017.pdf szloven_nnepism_vl_2017.pdf
Társadalomismeret (új) tarsadalomismeret_vk_2017.pdf tarsadalomismeret_vl_2017.pdf
Természettudomány (új) termeszettudomany_vk_2017.pdf termeszettudomany_vl_2017.pdf
Testnevelés (új) testneveles_vk_2017.pdf testneveles_vl_2017.pdf
Történelem (új) tortenelem_vk_2017.pdf tortenelem_vl_2017.pdf
Utazás és turizmus utazas_turizmus_vk_2017.pdf utazas_turizmus_vl_2017.pdf
Vizuális kultúra (új) vizu_kult_vk_2017.pdf vizu_kult_vl_2017.pdf
Nyomtatás