kép banner

Megjelent az Útmutató harmadik, javított változata, bővültek a kiegészítő útmutatók, elérhetőek a továbbfejlesztett tanfelügyeleti és önértékelési kézikönyvek

Az Oktatási Hivatal az alábbiakban közreadja a 2016. évi minősítővizsgára, illetve minősítési eljárásra készülő pedagógusok munkáját segítő Útmutatót, valamint a továbbfejlesztett tanfelügyeleti és az önértékelési standardokat tartalmazó kézikönyveket.

2013. december 12-én jelent meg az Oktatási Hivatal honlapján, a www.oktatas.hu oldalon az „Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez" című dokumentum, amely támogatja a pedagógusok felkészülését a minősítővizsgára, illetve a minősítési eljárásra, és segíti a 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendeletben foglaltak alkalmazását. 2014. március 19-én nyilvánosságra kerültek az egyes szaktárgyakra és szakterületekre vonatkozó kiegészítések.

A pedagógus-előmeneteli rendszer 2013. szeptemberi bevezetése óta szerzett tapasztalatok, valamint a pedagógusminősítés folyamatának racionalizálását támogató jogszabályi változások szükségessé tették a kiadvány felülvizsgálatát és módosítását. A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján az Oktatási Hivatal minden év július 31-éig tehet javaslatot a pedagógusértékelési eszközök módosítására. 2015. október 2-án a Hivatal által összeállított javaslatot jóváhagyta az emberi erőforrások minisztere.

A 2016. évi Pedagógus I., valamint a Pedagógus II. fokozat megszerzésére irányuló minősítővizsgára, illetve minősítési eljárásra való felkészülésben az „Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez" című dokumentum, az Útmutató harmadik, javított változata nyújt segítséget:

A 2016. évi minősítővizsgára, illetve minősítési eljárásra készülő pedagógusok munkáját segítő Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez (pdf) »

ÚJ! A 2016. évi minősítővizsgára, illetve minősítési eljárásra készülő pedagógusok munkáját segítő Útmutató kivonata (pdf) »

ÚJ! A lezajlott minősítések tapasztalatai és a szakértők, pedagógusok, vezetők visszajelzései alapján összeállításra került két új, hiánypótló segédanyag. A tájékoztató anyagokban megjelenő tartalmak (pl. szempontsorok, dokumentumminták és -sablonok) alkalmazása nem kötelező, megkönnyíthetik azonban a használók munkáját, minősítésben való részvételét.

A mentorok, a gyakornokok és a vezetők munkájának támogatása érdekében készült a mentori segédlet, ennek célja a minősítővizsgára történő felkészülés segítése.

ÚJ! Mentorok tevékenységének támogatása (pdf) »

A szakértői módszertani segédlet elsősorban a szakértők munkájának támogatását szolgálja, de hasznos információkat, tanácsokat tartalmaz a minősítésben részt vevő pedagógusok és vezetők számára is.

ÚJ! Módszertani segédlet pedagógusminősítési szakértők számára – 1. füzet (pdf) »

ÚJ! Módszertani segédlet pedagógusminősítési szakértők számára – 2. füzet (pdf) »

A Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozat megszerzésére irányuló minősítési eljáráshoz kapcsolódó útmutatók, valamint a mentorok tevékenységét segítő kiadvány megjelenése a későbbiekben várható.

ÚJ! Tovább bővült a kiegészítő útmutatók köre: megjelent az alternatív kerettantervek szerint működő iskolák és az alternatív óvodapedagógiai program szerint működő óvodák kiegészítő útmutatója, valamint frissültek az alábbi szakterületi kiegészítések:

  • gyermekvédelem és javítóintézeti nevelés – negyedik változat;
  • óvodai nevelés – negyedik változat;
  • pedagógiai szakszolgálat – harmadik változat;
  • testnevelés – a második kiegészítés bővített változata.

Minden terület- és szakspecifikus kiegészítő útmutató továbbra is az általános Útmutató végén található linkek segítségével érhető el. A tájékoztató anyagokban megjelenő tartalmak (pl. szempontsorok, dokumentumminták és -sablonok) alkalmazása nem kötelező.

A 2015. évi eljárásokra való felkészülést az alábbi dokumentumok segítik:

A 2015. évi minősítővizsgára, illetve minősítési eljárásra készülő pedagógusok munkáját segítő Útmutató (pdf) »

A 2015. évi minősítővizsgára, illetve minősítési eljárásra készülő pedagógusok munkáját segítő Útmutató kivonata (pdf) »

A 2013. december 12-én közzétett, majd 2014. március 19-én az egyes szaktárgyakra és szakterületekre vonatkozó tartalmakkal kiegészített Útmutató (pdf) »

2015. április 21-én megjelent a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet módosítása. A rendeletmódosítás Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) rendszerét érintő tartalmi változásai, a pedagógiai-szakmai ellenőrzés további teszteredményei és az önértékelési standardok kapcsán érkezett visszajelzések alapján a Hivatal módosította a tanfelügyeleti és az önértékelési standardokat. A továbbfejlesztett standardokat a korábbiakhoz hasonlóan kilenc különböző intézménytípus kézikönyvei tartalmazzák.

Az Önértékelési és Tanfelügyeleti kézikönyveket az oktatásért felelős miniszter döntése alapján az Oktatási Hivatal átdolgozta. A módosított önértékelési kézikönyvek (második kiadás), valamint a tanfelügyeleti kézikönyvek (harmadik kiadás) az alábbi linkeken érhetők el:

Tanfelügyeleti kézikönyvek (pdf) »

Önértékelési kézikönyvek (pdf) » 

Nyomtatás